Cyhoeddiad pwysig

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i greu cyfrif gyda Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i:

  • gwneud cais am rhwng £3,000 a £250,000 ar gyfer prosiect sydd wedi'i leoli yn yr Alban neu Ogledd Iwerddon
  • cyflwyno Ymholiad Prosiect am syniad prosiect am £10,000 i £250,000 yn yr Alban neu Ogledd Iwerddon
  • cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb ar gyfer ceisiadau dros £250,000 ledled y DU

Os ydych yn gwneud cais am unrhyw swm grant arall, neu fod y prosiect wedi'i leoli yng Nghymru neu Loegr, neu fod gennych gais sy'n bodoli eisoes, mewngofnodwch i'r porth ymgeisio.

Mewngofnodi

Cael trafferthion mewngofnodi?

Wedi anghofio’ch cyfrinair

Heb dderbyn cyfarwyddiadau cadarnhau

Dyma wasanaeth newydd. Os nad ydych wedi mewngofnodi i'r gwasanaeth hwn o'r blaen, efallai na fydd gennych gyfrif eto. Bydd angen i chi greu cyfrif newydd i gael mynediad i'r gwasanaeth hwn.

Heb gyfrif eto?

Mae ein cyfrif ar-lein yn galluogi i chi lenwi eich ceisiadau cyllid yn gynt ac yn haws. Ac mae'n cymryd dim ond ychydig funudau i’w sefydlu.

Creu cyfrif