Cyhoeddiad pwysig

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i greu cyfrif gyda Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol i:

  • wneud cais am grant rhwng £3,000 a £250,000
  • cyflwyno Ymholiad Prosiect ar gyfer syniad prosiect rhwng £10,000 a £250,000
  • cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb ar gyfer ceisiadau dros £250,000

Os oes gennych brosiect sydd eisoes â chyllid, mewngofnodwch i'r porth ymgeisio.

Mewngofnodi

Cael trafferthion mewngofnodi?

Wedi anghofio’ch cyfrinair

Heb dderbyn cyfarwyddiadau cadarnhau

Dyma wasanaeth newydd. Os nad ydych wedi mewngofnodi i'r gwasanaeth hwn o'r blaen, efallai na fydd gennych gyfrif eto. Bydd angen i chi greu cyfrif newydd i gael mynediad i'r gwasanaeth hwn.

Heb gyfrif eto?

Mae ein cyfrif ar-lein yn galluogi i chi lenwi eich ceisiadau cyllid yn gynt ac yn haws. Ac mae'n cymryd dim ond ychydig funudau i’w sefydlu.

Creu cyfrif