Cyhoeddiad pwysig

Defnyddiwch y ffurflen yma i greu cyfrif gyda Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Mae gennym lai o raglenni ariannu ar gael ar hyn o bryd i ganolbwyntio ar ymateb i argyfwng COVID-19, ac mae'r ffurflen yma ar gau yn y cyfamser. Darganfyddwch fwy am ein rhaglenni ariannu.

Mewngofnodi

Cael trafferthion mewngofnodi?

Wedi anghofio’ch cyfrinair

Os gwnaethoch chi gychwyn cais am grant o £3,000 i £10,000 cyn 3 Chwefror 2020, mewngofnodwch ar ein porth ceisiadau