Sut defnyddir cwcis ar Gwneud Cais am Gyllid (funding.heritagefund.org.uk)

Ffeiliau wedi'u cadw ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur yw cwcis pan fyddwch yn ymweld â gwefan.

We use cookies to make the service work and collect information about how you use our service.

Gosodiadau polisi cwcis

Enw Pwrpas Yn dod i ben
nlhf_policy Storio eich dewisiadau cwcis 1 flwyddyn

Sesiwn cwcis

Rydym yn storio sesiwn cwcis ar eich cyfrifiadur i helpu i gadw'ch gwybodaeth yn ddiogel wrth i chi ddefnyddio'r gwasanaeth.

Enw Pwrpas Yn dod i ben
_funding_frontend_ruby_session Stores Encrypted Session Data Pan fyddwch yn cau eich porwr

Mesur defnydd o'r wefan

Gyda'ch caniatâd, rydym yn defnyddio Hotjar i gasglu data am sut rydych chi'n defnyddio Gwneud Cais am Gyllid. Mae'r wybodaeth hon yn ein helpu i wella ein gwasanaeth.

Ni chaniateir i Hotjar ddefnyddio na rhannu ein data dadansoddol gydag unrhyw un.

Mae Hotjar yn storio gwybodaeth ddienw am:

  • y tudalennau rydych chi'n ymweld â nhw ar Gwneud Cais am Gyllid a pha mor hir rydych chi'n ei dreulio ar bob tudalen,
  • sut rydych chi'n llywio o amgylch y tudalennau rydych chi'n edrych arnynt ar Gwneud Cais am Gyllid,
  • beth rydych chi'n clicio arno tra byddwch chi'n defnyddio'r gwasanaeth,
  • sut rydych chi'n llenwi'r ffurflen yn Gwneud Cais am Gyllid,
    • nid yw eich trawiadau bysellau, ac unrhyw gyfeiriad neu ddata ariannol rydych chi'n eu mewnbynnu, yn cael eu cofnodi na'u storio.
Enw Pwrpas Yn dod i ben
_hjid Dywedwch wrthym a ydych wedi defnyddio'r gwasanaeth o'r blaen 1 flwyddyn
_hjIncludedInSample Dywedwch wrthym pa weithgaredd sy'n gysylltiedig â sesiwn unigol Pan fyddwch yn cau eich porwr

Newid eich gosodiadau

Gallwch newid pa gwcis rydych chi'n hapus i ni eu defnyddio.