Newid eich gosodiadau cwcis

Ffeiliau wedi'u cadw ar eich ffôn, llechen neu gyfrifiadur yw cwcis pan fyddwch yn ymweld â gwefan.

Rydym yn defnyddio cwcis i wneud i'r gwasanaeth weithio a chasglu gwybodaeth am sut rydych yn defnyddio ein gwasanaeth

Gosodiadau cwci

Rydym yn defnyddio 2 fath o gwcis.

Cwcis hanfodol

Mae'r cwcis hanfodol hyn yn gwneud pethau fel:

  • storio sesiynau ar eich cyfrifiadur i helpu i gadw eich gwybodaeth yn ddiogel wrth i chi ddefnyddio'r gwasanaeth
  • cofio'r hysbysiadau rydych chi wedi'u gweld fel nad ydym yn eu dangos i chi eto

Cwcis sy'n mesur defnydd o'r wefan (dewisol)

Gyda'ch caniatâd chi, rydym yn defnyddio Hotjar i gasglu data am sut rydych yn defnyddio Gwneud Cais am Gyllid. Mae'r wybodaeth hon yn ein helpu i wella ein gwasanaeth.

Ni chaniateir i Hotjar ddefnyddio na rhannu ein data dadansoddeg gydag unrhyw un.

Mae Hotjar yn storio gwybodaeth anhysbys am:

  • y tudalennau rydych chi'n ymweld â nhw ar Gwneud Cais am Gyllid a pha mor hir rydych chi'n ei dreulio ar bob tudalen
  • sut rydych chi'n llywio o amgylch y tudalennau rydych chi'n edrych arnynt ar Gwneud Cais am Gyllid
  • beth rydych chi'n clicio arno tra byddwch chi'n defnyddio'r gwasanaeth
  • sut rydych chi'n llenwi'r ffurflen yn Gwneud Cais am Gyllid
    • nid yw eich bysellau, ac unrhyw gyfeiriad neu ddata ariannol a wnewch, yn cael eu cofnodi na'u storio.