Cyhoeddiad pwysig

Defnyddiwch y ffurflen hon i greu cyfrif gyda Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i:

  • gwneud cais am rhwng £3,000 a £10,000 ar gyfer prosiect sydd wedi'i leoli yn yr Alban neu Ogledd Iwerddon
  • cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb ar gyfer ceisiadau dros £250,000 ledled y DU

Os ydych yn gwneud cais am unrhyw swm grant arall, neu fod eich prosiect wedi'i leoli yng Nghymru neu Loegr, neu mae gennych gais presennol mewngofnodwch i'r porth ymgeisio.

Mewngofnodi

Cael trafferthion mewngofnodi?

Wedi anghofio’ch cyfrinair

Heb dderbyn cyfarwyddiadau cadarnhau

Dyma wasanaeth newydd. Os nad ydych wedi mewngofnodi yma o'r blaen, efallai na fydd gennych gyfrif gyda ni. Bydd angen i chi greu cyfrif newydd i wneud cais.

Os gwnaethoch chi ddechrau cais am grant o £3,000 i £10,000 cyn 8 Mawrth 2021, mewngofnodwch i'n porth ymgeisio

Heb gyfrif eto?

Mae ein cyfrif ar-lein yn galluogi i chi lenwi eich ceisiadau cyllid yn gynt ac yn haws. Ac mae'n cymryd dim ond ychydig funudau i’w sefydlu.

Creu cyfrif